International Student Admission

Đại học HELP ngay từ khi thành lập năm 1986 đã luôn cung cấp cơ hội giáo dục chất lượng với chi phí hợp lý cho sinh viên và đã trở thành một đơn vị đào tạo đại học hàng đầu ở Malaixia. HELP đã tạo lập được uy tín quốc tế vững chắc đối với các đại học, tổ chức nghiên cứu, học giả, doanh nghiệp và lãnh đạo công ty cũng như các chính phủ vùng châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ.

HELP đào tạo nhiều chương trình đa dạng và phong phú về các ngành kinh doanh, luật, quản lý, kinh tế, CNTT, khoa học xã hội và nhân văn bậc đại học và sau đại học. Trường cũng đảm nhiệm vai trò đi đầu về nghiên cứu và phát triển nhiều ngành và lĩnh vực chuyên môn. Luôn luôn duy trì tiêu chuẩn nghiêm ngặt và định chuẩn về nhiều lĩnh vực, HELP đã đạt được nhiều thành công và giành được sự tôn trọng và hoan nghênh của nhiều khu vực cả ở trong nước và quốc tế, nhờ đó trường đã trở thành một đối tác ưa thích trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và hợp tác trọng yếu.

Chất lượng giáo dục mà HELP truyền thụ đảm bảo sinh viên tốt nghiệp không chỉ được các công ty đa quốc gia và các nhà tuyển dụng khó tính ở nhiều nơi trên thế giới thích tuyển dụng hơn sinh viên tốt nghiệp các trường khác, mà còn nhanh chóng đảm nhiệm các vai trò chức vụ lãnh đạo đầy trách nhiệm nữa.